NM for kvinner og jenter 2020

USF har i mange år arrangert NM for jenter, og i mars 2019 ble NM for kvinner arrangert for første gang siden 1972. I 2020 vil vi arrangere disse turneringene samlet, og vi håper at så mange kvinner og jenter kjenner sin besøkelsestid og blir med på å gjøre denne historiske begivenheten til fin opplevelse for alle, både sportslig og sosialt.
Med Søråshøgda Sjakklubb v/Ole Valaker og Tom Eriksen som hoveddommer, er vi sikre på at dette blir et flott arrangement.
I tillegg til de aldersbestemte klassene, blir det en eliteklasse med ca 10 spillere. Alle kvinner som har hatt over 1950 på en offisiell ratingliste siste år, de 3 beste i kvinne-NM 2019, samt vinneren av klasse ungdom og kadett i jente-NM 2019 er automatisk kvalifisert.
Kvinner og jenter som ønsker å komme i betraktning om en plass i Eliteklassen, må ta kontakt med turneringssjef Henrik Sjøl i NSF på henriksjol@gmail.com senest 10. februar.
Turneringen kvalifiserer også for Nordisk for jenter.
Hvis det deltar noen i Eliteklassen i NM for kvinner som hører hjemme i de aldersgruppene uttaket skjer for, da vil den beste aktuelle spilleren I eliteklassen og den beste i NM for jenter begge bli tatt ut. Ellers er uttaksreglene som før, at de to beste i NM for jenter tas ut.
For flere detaljer om mesterskapet og påmelding, se