Sentralstyrets uttalelse om Offerspill SKs nye avtale

Sentralstyret i NSF har diskutert Offerspill Sjakklubbs nye samarbeidsavtale som ble offentliggjort tidligere i dag, og et samlet styret gir følgende uttalelse:

«Medlemmenes beslutning på kongressen sommeren 2019 var en sak om hvorvidt NSF skulle lobbyere for lisensmodell eller ikke.

Andre klubber eller medlemmer blir ikke påvirket at avtalen Offerspill har inngått.

Styret har ikke sett avtalen, men forutsetter at den er lovlig og vil følge med på hva lotteritilsynet og norske myndigheter fremover vil mene om avtalens lovlighet når den settes i verk.

Norges Sjakkforbund har selv siden Kongressen fått økonomiske støtte fra flere hold til økt satsning på talentutvikling. Det er bra.

Men fortsatt må forbundet jobbe videre med å styrke egen økonomi, for å ha midler til å kunne arbeide med både bredde og topp på en god nok måte.»