Samarbeidsavtale med Bamble Kommune

Bra fremmøte på Bamble Bibliotek og Litteraturhus når Bamble 26/11 ble landets første Sjakkommune! Kultursjef Torodd Eriksen orienterer forsamlingen. Foto: Geir Nesheim

Bamble Kommune i Telemark er landets første Sjakk-kommune!

Dette ble klart under et møte på Bamble Bibliotek og Litteraturhus tirsdag 26/11. Avtalen mellom NSF og Bamble innebærer at NSF garanterer at alle de nye store sjakkprosjektene SkoleSjakken, Sjakk5ern/9ern, samt de mange ulike Sjakk & Samfunn-prosjektene gjennomføres fullt ut i kommunen. Som motytelse støtter kommunene prosjekt-gjennomføringen økonomisk.

Bamble har en flott sjakk-historie. Både Stathelle Schakklub og Langesund Schakkklub ble stiftet på 1920-tallet og begge var med i det den gang unge Norges Sjakkforbund, med gode medlemstall. Og på 70-tallet ble Langesund nr 2 i NM for juniorlag. Men i det siste har klubbene ligget nede. Under møtet 26/11 ble derfor Bamble Sjakklubb stiftet, med et interimstyre frem til driften kommer i gang for alvor.

Møtet 26/11 ble avsluttet med simultanoppvisning av Telemarks stormester Kjetil A Lie.

NSF planlegger å tilby tilsvarende avtaler som for Bamble også til andre kommuner rundt om i landet fremover, i samarbeid med de aktuelle lokale sjakkmiljøene.

Flere bilder:

Stormester Kjetil A Lie gir simultanoppvisning. Foto: Anette Guldager

Avtaleunderskrivelse Bamble-NSF. Fra v kultursjekf Torodd Eriksen, Bamble Kommune, Martine Tinderholt Øverland, leder Oppvekst- og Kulturutvalget, Bamble Kommune, og Geir Nesheim, generalsekretær NSF Foto: Anette Guldager

En fornøyd gjeng: fra v Pedagogisk rådgiver Øyvind Hansen, Kultursjef Torodd Eriksen, elev ved Telemark ToppIdretts gymnas sjakklinjen, Jonatan Espeland, Generalsekretær i Norges sjakkforbund Geir Nesheim, Leder for oppvekst og kulturutvalget Martine Tinderholt Øverland, Biblioteksjef Margun Haugland, Stormester i sjakk Kjetil A Lie, Kretsleder sjakk Truls Jørgensen, Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr Østvang, Liv Mette Harboe, Sjakkontoret Foto Anette Guldager