Sammenlagtstillingen i NGP 2019-20

Etter 22 turneringer i NGP 2019-20 leder Erlend Mikalsen foran Mads Vestby-Ellingsen og Gunnar Lund. Hurtigsjakken ledes av Elham Abdrlauf mens Juan Carlos Rueda-Kjeldsen har tatt føringen i lynsjakken. Det har vært ca 48 deltakere i snitt pr turnering, noe som er en svak oppgang sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Det er størst geografisk spredning i standard- og lynturneringene, mens hurtigsjakken så langt domineres av spillere fra Østlandet.

Det er terminfestet 19 turneringer til før jul, og 13 etter jul

Når det gjelder klassetilhørighet, er det viktig å merke seg følgende’

Det er FIDE-ratingen ved starten av sesongen (1. juli), og ratingen i aktuell kategori som definerer NGP-klassen. Dersom en spiller f eks har 1850 i standard rating og 1750 i hurtigsjakkrating, kan vedkommende spille i gruppe under 1800.

NGP-klassen gjelder for hele sesongen, så en spiller som ved starten av sesongen hadde over 1800 i rating, må spille i grupper over 1800 hele sesongen, selv om vedkommende har falt under 1800 i løpet av sesongen.