Kindred-saken: endelig avtale og juridisk betenkning

Det har nå blitt utarbeidet et utkast til en endelig avtale med Kindred. Kongressen skal som kjent i møte 7. juli ta stilling til om NSF skal inngå denne.

Advokatfirmaet Thommessen har på sin side utarbeidet en juridisk betenkning som vurderer avtalen nærmere.

Dokumentene kan finnes her: avtale og betenkning

Sentralstyret i NSF vedtok for øvrig 25/6 å innhente en juridisk betenkning knyttet til alle foreningsrettslige sider av opprettelsen av den nye sjakklubben Offerspill. Betenkningen skal foreligge raskest mulig, av hensyn til Kongressbehandlingen av Kindred-saken.