Valgkomiteens Innstilling

I vedlagte oppdaterte Kongresspapirer 2019 kan man finne valgkomiteens innstilling på side 36 – kan finnes her

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende styre:

President: Morten L Madsen, Sotra Sjakklubb (gjenvalg)
Visepresident: Pål Nordquelle, Nordstrand SK (ny)
Kasserer: Otto Milvang, Nordstrand SK (gjenvalg)
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk SK (gjenvalg)
Styremedlem: Anniken Vestby, Tromsø SK (gjenvalg)
Styremedlem: Erling Skjelstad, Trondheim SF (ny)
Styremedlem: Aud Norunn Strand, Modum SK (ny)
Styremedlem: Paul Fuglestein, Sevland SK (ny)
I tillegg møter USFs styreleder på sentralstyremøtene

Om fullmakter:
1. Det er kun klubbene og kretsene ved sine representanter som har stemmerett på Kongressen
2. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse. Oversikten per 1. juli 2019 vil bli brukt.
3. Hver krets kan sende en representant.
4. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets. Reperesentanten må være registrert som hovedmedlem i klubben som han/hun representerer per 1. juli inneværende år.