Norges Sjakkforbund søker prosjektmedarbeider

Er du opptatt av samfunnsutvikling og hva man kan gjøre lokalt for å bidra på en positiv måte? Er du nysgjerrig på hvordan sjakk-aktivitet kan føre til et bedre og mer innholdsrikt liv for mange enkeltpersoner og grupper?

Norges Sjakkforbund (NSF) søker en til to prosjektmedarbeider(e), til lansering og gjennomføring av prosjektet Sjakk og Samfunn. Stillingen(e) vil være et midlertidig 50-100% treårig engasjement.


Vi søker personer med prosjektkompetanse og -erfaring – gjerne fra prosjektledelse – , god formidlingsevne, engasjement og gjennomføringsevne. Erfaring i bruk av ulike digitale kommunikasjonsverktøy er ønskelig, samt et minimum av grunnleggende sjakkunnskaper.

Arbeidssted er Sjakkontoret på Sagene i Oslo, som har fire fast ansatte og flere prosjektmedarbeidere og midlertidig ansatte/frivillige.

Stillingen vil kunne innebærer noe reisevirksomhet. Sertifikat vil være en fordel.

Om Sjakk og samfunn

Norge har hatt verdensmesteren i sjakk siden 2013, og sjakkinteressen er stor og økende her hjemme. NSF lanserte i 2015 SkoleSjakken og etter hvert Sjakk5ern. Disse prosjektene henvender seg til lærere og skolelever med sjakktilbud mm, med stor oppslutning rundt om i landet.

Nå i 2019 lanserer så NSF det nye prosjektet Sjakk og Samfunn. Dette prosjektet vil henvendes seg til ulike samfunnsområder som kriminalomsorgen, eldreomsorgen, asylsentrene, bibliotekene, rusinstitusjoner, kulturskoler, vitensentre, sykehus og mange andre områder, i alt nærmere 30.

Ved starten av hvert delprosjekt kontakter Sjakk og Samfunn samarbeidsorganisasjoner innen området for å tilpasse detaljene, og så rulles et ferdig opplegg ut hos områdets lokale enheter, med lokal opplæring, utdeling av sjakkmateriell, organisering av sjakk-aktivitet osv. Målet er at de lokale enhetene skal bli selvhjulpne raskt, men at de også fortsetter å ha kontakt med prosjektet så lenge de har sjakkaktivitet hos seg.

Prosjektet vil starte opp samarbeid med i 2-3 nye områder i året. 

Sjakk og Samfunn vil bli driftet gjennom støtte fra Kulturdepartementet (bevilgning er mottatt for 2019-21) og andre gode samarbeidspartnere som ønsker å støtte prosjektet. Prosjektaktiviteten skjer i regi av Norges Sjakkforbunds prosjektavdeling.

Arbeidsoppgaver prosjektmedarbeider Sjakk og Samfunn:

 • Oppstart av prosjektet
 • Videreutvikling av prosjektmodellen
 • Planlegging, administrering og drift
 • Innledende kontakt med samarbeidsorganisasjoner
 • Oppstarthjelp lokalt i samarbeidsorganisasjonenes enheter
  • Noen ganger selv, og andre ganger gjennom organisering av andres innsats
 • Brukerstøtte/rådgivning
 • Rekruttering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God prosjektkompetanse og aller helst prosjektleder-erfaring
 • pedagogisk erfaring vil også være en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, norsk muntlig og skriftlig
 • Selvstendighet men også evne til å jobbe effektivt i team
 • Digital kompetanse
 • Grunnleggende kunnskap om og interesse for sjakk

Stillingen avlønnes tilsvarende statens lønnstrinn 46. Tiltredelse så snart som mulig.

Henvendelser om stillingen kan rettes til generalsekretær og prosjektleder Geir Nesheim på tlf 22 15 12 41.

Søknader kan sendes til nsf@sjakk.no med søknadsfrist 29. april 2019.


Om Norges Sjakkforbund (NSF): Organisasjonen ble stiftet i 1914, og er høyeste organ for sjakklivet i Norge. NSF har 4000 medlemmer organisert i 17 kretser og ca 110 klubber. NSF er medlemsorganisasjon i FIDE (Verdenssjakkforbundet) og Nordisk Sjakkforbund, og holder til i trivelige lokaler på Sagene i Oslo.