Innkalling til USFs 42. årsmøte

Ungdommens Sjakkforbund kaller med dette inn til årsmøte 2019, onsdag 10. juli kl. 17 i Boligmappa Arena Larvik , der for øvrig Landsturneringen arrangeres samme uke.

Ifølge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF i hende senest to måneder før årsmøtet, det vil si 10. mai 2019. Forslag kan sendes til usf@sjakk.no.

Last ned: