Gode medlemstall i NSF og USF i første kvartal

Høyere medlemstall for begge organisasjonene enn til samme tidspunkt i fjor og i rekordåret 2017!

Per 31. mars i år har NSF 3381 medlemmer. Det er 203 flere medlemmer enn til samme dato i 2018 (+ 6%), og 103 flere enn til samme dato i rekordåret 2017. Det er til sammen 23 klubber som alt har passert fjorårets medlemstall. Dette lover godt for en mulig ny medlemsrekord i 2019.

NSF går mot gode medlemstall også for 2019

Vi minner om at alle klubber skal melde inn alle sine medlemmer til Norges Sjakkforbund jf. Norges Sjakkforbunds lover § 2: «…Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norges Sjakkforbund. Unntatt er de som blir innmeldt som hovedmedlem gjennom en annen klubb…»

Også USF ligger godt an, med 639 flere medlemmer enn til samme tidspunkt i fjor

USF har på sin side 2827 medlemmer per 31. mars 2019. Det er 639 flere medlemmer enn til samme tidspunkt i 2018 (+ 29%!), og USF går dermed sterkt inn i det nye året. Året er ennå ungt, men kan tyde på en mulig ny medlemsrekord, og i hvert fall god vekst fra et litt skuffende 2018, som endte på 4280 medlemmer, – 9% fra 2017.

Medlemsoversikt for NSF per 31.03.2019
Medlemsoversikt for USF per 31.03.2019
Se historisk oversikt over medlemstall i NSF her.
Se historisk oversikt over medlemstall i USF her.