Nå får Sjakk og Samfunn 3 millioner!

Foto: Hanne Evensen

Nå er det klart; staten støtter Sjakk og Samfunn! Norges Sjakkforbund har mottatt endelig tilsagn fra Kulturdepartementet om tilskudd til prosjektet Sjakk og samfunn, med 1 million kroner i året over perioden 2019-2021.

Sjakk og Samfunn er et prosjekt der NSF vil henvende seg til en rekke viktige områder i samfunnet – for eksempel kriminalomsorgen, sykehusene, eldreomsorgen, rusomsorgen, bibliotekene, asylmottakene, barnevernet osv. NSF vil tilby sjakkaktivitet hos dem etter modell fra Skolesjakken, med et samarbeid i oppstartfasen for å få satt det hele i drift. Planen er å starte med ett nytt samfunnsområde i halvåret de første årene.

Nå vil NSF ansette nye prosjektmedarbeidere, som vil ha direkte ansvar for Sjakk og Samfunn. Prosjektgruppen vil også jobbe sammen med SkoleSjakken/Sjakk5ern for å oppnå flest mulig synergier. Arbeidssted blir Sjakkontoret, men noe reising må påregnes.

NSFs generalsekretær Geir Nesheim sier i en kommentar:

Dette er veldig gode nyheter for norsk sjakk! Vi er jo allerede godt i gang innen norsk skole med prosjekter der, slik som SkoleSjakken og Sjakk5ern. Nå får vi også midler til å samarbeide men mange andre nye områder i samfunnet, og gi sjakkspillet den utbredelsen det fortjener. Her er det også god plass til mye frivillig arbeid, så dette blir veldig spennende.

Les mer om Sjakk og Samfunn i en artikkel fra Norsk Sjakkblad nr. 3 2018 her: