Den store Sjakkhelgen vel gjennomført

Kvinnerekrutteringskonferansen var hovedattraksjonen under en tettpakket sjakk-helg på NTG Bærum 15-17/3. Foredragsholdere fra bl.a. Norges Idrettsforbund og Norges Bridgeforbund, gjennomgang av rapporten fra NSFs kvinnerekrutteringsprosjekt ved NSFs visepresident Vibeke Ekeland Grønn, og mange andre innslag og diskusjoner – alt ble profesjonelt tatt hånd om av konferansier Heidi Røneid lørdag ettermiddag 16/3.

Heidi Røneid var konferansier under NSFs Kvinnerekrutteringskonferanse i helgen. (Foto: Geir Nesheim)

Vel 30 deltakere var på plass, deriblant en gjeng fra USF-akademiet, som avviklet sin 6. samling av 8 under Sjakkhelgen. Gruppearbeid ga en rekke nye ideer som nå vil bli bearbeidet for videre utvikling av forbundet.

Søndag 17/3 avholdt så NSF sin klubblederkonferanse, som alternerer med dommerseminaret annethvert år. Her kunne fremmøtet godt vært mye bedre, men ca 15 personer fikk i alle fall med seg  en rekke interessante innlegg. NSFs president Morten Madsen ga en statusrapport for norsk sjakk akkurat nå, Harald Heggelund kom med siste nytt om Turneringsservice. Liv Mette Harboe og Øystein Yggeseth fortalte om arbeidet med FIDE-rating. Og generalsekretær Geir Nesheim tok forsamlingen gjennom et utvalg av de mange utviklingsprogrammene norsk sjakk holder på med akkurat nå, slik som SkoleSjakken og Sjakk5ern, Sjakk og Samfunn, samarbeidsplaner med nettsjakkselskaper, USF-akademiet, USFs nye regionsamlinger, nytt medlemsystem for NSF Hypersys, som også alle klubber får tilbud om ila året, og ikke minst en insider rapport fra VM-prosjektet, som er inne i en viktig fase.

Formatet på Klubblederkonferansene må nok gjennomgås grundig siden så få velger å delta. Denne diskusjonen vil sentralstyre og administrasjonen starte opp med umiddelbart.

Men alt i alt en flott sjakkhelg, med konferanse-nachspiel på sjakkpuben The Good Knight, og mulighet for deltagelse på NTGs turneringer for de aller ivrigste. Og NM for Kvinner gikk sin gang parallelt med alt annet gjennom hele helgen.