Innkalling til NSFs 98. kongress

NSFs 98. kongress avholdes søndag 7. juli 2019 kl. 17:00 i Larvik i tilknytning til årets landsturnering. Kongressen vil bli avholdt på spillestedet for Landsturneringen – Boligmappa Arena.

I henhold til NSFs lover, § 8, har hver klubb rett til å sende én stemmeberettiget representant for hver påbegynte 25 medlemmer, og hver krets kan sende én stemmeberettiget representant.

Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 7. april 2019. Slike forslag sendes til nsf@sjakk.no.

Du kan finne tidligere årsberetninger, kongresspapirer m.m. her.