STOR INTERESSE FOR Å FÅ SJAKK-VM 2020 TIL NORGE

Foto: World Chess

25. januar lanserte Norges Sjakkforbund (NSF) en prosess for å få neste sjakk-VM til Norge. Interesserte miljøer ble invitert til å melde sin interesse for et samarbeid om dette innen 25. februar.

Interessen for prosjektet har vært stor, og nå jobber fire forskjellige miljøer for å få lagt det neste VM-et til ulike steder i landet – Bærum, Kragerø, Oslo og Stavanger. Alle de interesserte miljøene består av representanter fra kommunene og andre lokale aktører, og NSF har avholdt innledende diskusjoner om veien videre med alle disse.

De fire miljøene går nå videre i samtaler med NSF om hvordan de kan medvirke til å få tildelt og gjennomført sjakk-VM i sin kommune, og det er NSFs sentralstyre som  avgjør hvem som blir endelig samarbeidspartner når VM-søknaden skal avlegges til verdenssjakkforbundet (FIDE).

NSF vil gi mer informasjon om prosessen rundt VM-søknaden etter hvert som den utvikler seg til nye faser.

De fire miljøene befinner seg i følgende kommuner:

Kommune: Mediakontakt: Kontaktdetaljer:
Bærum Kommune Ordfører Lisbeth Hammer Krog lisbeth.krog@baerum.kommune.no
Kragerø Kommune Ordfører Jone Blikra Jone.Blikra@kragero.kommune.no
Oslo Kommune Pressekontakt Beate
Svenningsen
beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no
Stavanger Kommune Vara-ordfører Bjørg T Moe varaordforer@stavanger.kommune.no

NSFs prosess håndteres av forbundets VM-komite, som består av:

Ragnhild T. Forsberg Organisasjonssekretær
Otto Milvang Styremedlem
Geir Nesheim Generalsekretær
Anniken Vestby Styremedlem

Kontakt:
Norges Sjakkforbund v/Ragnhild T. Forsberg,
nsf@sjakk.no/ +47 221 51 241