Fortsatt sterke medlemstall for NSF og USF

Norges Sjakkforbund hadde i 2018 rett oppunder 4000 medlemmer og man har klart å holde medlemstallet oppe etter rekordåret 2017.

Ungdommens Sjakkforbund hadde tilbakegang i medlemstall sammenlignet med 2017, men kan fortsatt til solide medlemstall sammenlignet med tidligere år.

Hvorfor være medlem av en sjakklubb?

I 2018 hadde Norges Sjakkforbund 3903 medlemmer. Dette er en nedgang på oppunder 2%, og dreier seg om en nedgang på 74 medlemmer siden 2017. Dette er likevel lovende tall, og man har en oppgang på 13% sammenlignet med 2016.

Les mer om NSFs medlemstall her.


I 2018 hadde Ungdommens Sjakkforbund 4280 medlemmer, mot 4685 i 2017. Dette medfører en nedgang på 9% fra 2017, men samtidig en oppgang på 8% fra 2016. Det skriver seg inn i en trend med solide medlemstall for organisasjonen.

Les mer om USFs medlemstall her.