Jul på Sjakkontoret

Fra 21. desember og til over nyttår vil vi være lite til stede på kontoret. Det vil bli noe e-postbehandling i perioden, men vi vil det meste av tiden ikke ha noen her til å svare på telefonen.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år, og vi vil takke alle for et godt samarbeid i året som gikk.