Medlemstall: Svak nedgang i både NSF og USF

Forskjellene er imidlertid så små at det kan skyldes sene innmeldinger.

De siste oktobertallene fra NSF viser at vi har 3683 medlemmer. På samme tid i fjor var tallet 3781 medlemmer, vi har altså en nedgang på 98 medlemmer. Ved årets slutt i fjor hadde NSF 3978 medlemmer, 295 medlemmer mer enn vi har nå.

– Vi har fremdeles gode forutsetninger for å nå tett oppunder 4000 medlemmer før årets slutt ettersom vi ser at all aktiviteten rundt VM-matchen gir flere medlemmer, forteller medlemssekretær i NSF, Liv Mette Harboe.

Medlemstallene til NSF finner du her

Venter til årets siste måneder
I USF har det vært store endringer i antall medlemmer i de ulike kretsene, men det totale medlemstallet er ganske likt som i fjor. USF har i skrivende stund 3477 medlemmer, mens det på denne tiden i fjor var 3487 medlemmer – en nedgang på ti medlemmer fra i fjor til i år.

Derimot var medlemstallet for USF ved slutten av året i fjor 4677 medlemmer og det er et stykke igjen dit, 1200 medlemmer for å være nøyaktig. Det var det imidlertid også i fjor, så administrasjonssekretær i USF, Magne Pedersen, har troen på at tallet vil øke utover høsten.

– Vi ser at det er mange klubber som har betalende medlemmer, men som ikke får oppdatert dette i HyperSys (medlemsregisteret til USF) før årets siste måneder. Jeg tror derfor at antall medlemmer vil øke i tiden frem mot jul, men at vi når fjorårets tall tør jeg ikke love, forteller han.

Medlemstallene til USF finner du her