Vibeke Ekeland Grønn valgt til sonepresident

Denne uken ble det offisielt at visepresident i Norges Sjakkforbund, Vibeke Ekeland Grønn, er valgt til president for sone 1.3.

Visepresident i NSF, Vibeke Ekeland Grønn, vil fungere som et bindeledd mellom sonen og FIDE.

Valget ble gjennomført i forbindelse med FIDE-kongressen i Batumi og Vibeke ble enstemmig valgt for fire år. Hun vil fungere som et bindeledd mellom sonen og FIDE.

Sone 1.3 omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Samarbeidet mellom de nordiske landene er tett og det er en god dialog mellom forbundene.

Se hvem de andre sonepresidentene er her

Selv er Vibeke Ekeland Grønn glad for utnevnelsen og spesielt glad for at det kommer inn flere kvinnelige sonepresidenter.

– Av totalt 26 sonepresidenter er det nå tre kvinner, det er ikke bra nok, men et skritt i riktig retning, sier hun.

Les mer om sonepresidentens rolle her