Norges Grand Prix 2018 – 19

Norges Grand Prix 2018 – 19 har så vidt kommet i gang, og det er allerede spilt 4 turneringer. Det konkurreres i 3 kategorier (Standard, Hurtig og Lyn), basert på FIDE-ratingen i den aktuelle kategorien pr. 1. juli 2018.

Klasseinndelingen er:

Klasse Mester: 2000 og over
Klasse 1: 1800 – 1999
Klasse 2: 1600 – 1799
Klasse 3: 1400 – 1599
Klasse 4: 1200 – 1399
Klasse 5: Under 1200

Teoretisk kan man være i 3 ulike klasser i de 3 kategoriene. Spillere uten rating i aktuell kategori plasseres i klasse basert på FIDE-ratingen i den kategorien med lengst betenkningstid dersom den eksisterer. Spillere helt uten FIDE-rating plasseres i klasse etter antatt spilleastyrke. Helt nye spillere over 16 år plasseres i klasse 4.

Tidligere har vinneren av en stor turnering fått 200 poeng pluss inntil 50 poeng for antall deltakere som kan ta poeng i klassen. Dette er nå redusert til inntil 40 poeng. Dermed vil flere turneringer, spesielt i distriktene, kunne gi maksimal uttelling.

Sammenlagtstillingen er oppdatert etter 4 turneringer.