Få med deg siste nyhetsbrev

Her kan du lese siste utgave av NSF-springeren og USF-løperen.

Vi har endret formen på våre nyhetsbrev og sender de nå ut ved hjelp av MailChimp. Vi håper at dette skal gi dere et mer leservennlig og informativt nyhetsbrev.

Denne måten å sende ut nyhetsbrev på gjør også at vi får en bedre forståelse for hvilken informasjon i nyhetsbrevet dere finner mest interessant og det gjør det også mulig for oss å se hvor godt vi når ut med nyhetsbrevene.

Her kan du lese NSF-springeren

VI har fått tilbakemeldinger på at det var noen feil i medlemsoversikten som ble sendt ut i NSF-springeren. Her kan du se en oppdatert medlemsoversikt

Her kan du lese USF-løperen