NSFs 97. kongress vel gjennomført

Søndag 08.07 ble NSFs 97. kongress avholdt på Quality hotell Sarpsborg, der årets Landsturnering arrangeres.

Rundt 45 delegater deltok, og kongressen ble gjennomført på en god måte under den kyndige ordstyrer Ole Chr. Moens ledelse. Det var kun ett forslag til behandling – fremmet av Bjørn Berg Johansen, Fredrikstad – om forbud mot hodeplagg. Forslaget ble ikke vedtatt.

Valgene fulgte valgkomiteens innstilling, med gjenvalg av såvel Morten L. Madsen, Sotra, for en 3. periode i presidentstolen, som av Hans Olav Lahlum, Akademisk, som leder av Reglementsutvalget for en nye 3 års periode. Samme Lahlum hadde foreslått at to personer – Jøran A Jansson, Asker og Eirik Gullaksen, Bergens – ble utpekt til æresmedlemmer av NSF. Sentralstyret støttet forslagene og Madsen presenterte kandidatene for kongessen, som enstemmig bekreftet utnevnelsene. En vellykket kongress ble avsluttet etter vel 1 times forhandlinger.

Jøran Aulin Janssen ble utnevnt til æresmedlem, og fikk blomster av president Morten L Madsen og visepresident Vibeke E Grønn. Eirik Gullaksen, som også ble utnevnt til æresmedlem, var ikke til stede (foto: Anniken Vestby)