Klage på uttak til OL

NSF mottok en klage i forbindelse med uttaket av OL-laget. Denne er nå ferdigbehandlet.

Det norske OL-laget til Batumi i september/oktober ble offentliggjort 29. juni. En aktuell spiller for kvinnelaget, som ikke ble tatt ut på grunn av lavere aktivitet enn retningslinjene for uttak krevde, anket uttaket til Sentralstyret i NSF.

Styret har nå ferdigbehandlet saken, etter blant annet å ha konsultert Reglementsutvalget og også advokat Morten Sand. Sentralstyrets vedtak, som er endelig, er at det opprinnelige uttaket blir stående.

De involverte parter er informert om styrevedtaket.

RUs uttalelse i saken kan du lese i sin helhet her.