Oppstart av regionsamlinger

Denne uken holdt USF styremøte og der ble det vedtatt at man lanserer en prøveordning med åpne halvårlige regionsamlinger. Oppstart er nå til høsten.

Vi ønsker med regionsamlingene å gi et nytt tilbud for sjakklig utvikling til alle interesserte medlemmer, det er altså ikke noe uttak for å delta. Regionsamlingene er særlig tenkt å være et supplement til de veletablerte, halvårlige landslagssamlingene, og man vil drive felles planlegging og koordinering for disse to typene samlinger.

Regionsamlingene vil foregå i helger, over to eller tre dager (lørdag-søndag eller fredag-lørdag-søndag), med samlet minst 8 timers varighet for sjakk-programmet. Invitasjon til
hver enkelt samling sendes ut senest 8 uker før samlingene. Samlingene berammes i
USFs terminliste med rullerende 12 måneders horisont.

Mer informasjon om regionsamlingene finner du her.

USF inviterer nå til samlinger høsten 2018, helgen 26.-28.10. Hvilke klubber som i første omgang er invitert til å være arrangør, og steder for samlingene, kan du se her.

Er din klubb interessert i å arrangere regionsamlinger? Ta kontakt med oss på usf@sjakk.no.