Endringer i FIDE fra 01. juli

Den 01. juli innføres noen nye bestemmelser i regelverket for hurtigsjakk- og lynsjakkrating.

Hurtigsjakk- og lynsjakkrating – de viktigste endringene

  1. En uratet spiller må score minst ett poeng i sin første turnering for å komme inn i systemet.

  2. En hurtig- eller lynsjakkturnering må ikke vare mer enn 30 dager.

  3. En hurtigsjakkturnering må ikke ha mer enn 15 runder per dag.

  4. En lynsjakkturnering må ikke ha mer enn 30 runder per dag.

  5. K er normalt 20, men koeffisienten reduseres dersom man spiller mer enn 35 partier i en ratingperiode. Reduksjonsfaktoren er 700/n hvor n er antall spilte partier i perioden. Det vil si at f.eks. med 40 partier spilt vil K=700/40=17,5, avrundet til 18.

Punkt 2 berører en del klubber som har en sideturnering med hurtigsjakk høst eller vår, og som varer hele terminen. Dette aksepteres ikke lenger av FIDE.