Klagesak mot spiller er avsluttet

Den 23.05.18 fattet Norges Sjakkforbund dom i saken mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen. Han ble, grunnet gjentatte brudd på FIDEs lover for sjakk, ekskludert som medlem i Norges Sjakkforbund.

Ankefristen har nå utløpt og det foreligger ingen anke, noe som betyr at dommen er rettskraftig.

Pressemeldingen vi publiserte da dommen ble offentliggjort kan leses her.

Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til:
President Morten L Madsen, 930 27 629