GDPR – viktig informasjon til kretser og klubber

Målet med General Data Protection Regulation (GDPR) er at våre medlemmer skal få et styrket personvern. NSF, USF og alle våre kretser og klubber plikter å være åpne om hvilke personopplysninger vi har og hvorfor.

Det er derfor viktig at vi ikke innhenter flere personopplysninger enn de vi trenger, at vi sørger for at disse opplysningene til enhver tid er korrekte og at vi ikke lagrer personopplysninger lenger enn nødvendig.

De personopplysningene vi trenger er følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato

For å gi god medlemservice ønsker vi også e-postadresse, men det er frivillig å oppgi dette. Vær oppmerksom på at i forbindelse med turneringer må deltakere forvente at e-postadresse må oppgis.

Ikke innhent flere personopplysninger enn dette (eksempler på personopplysninger vi ikke trenger er personnummer og kontonummer).

Medlemmers rettigheter
Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger, har rett til å sette krav til retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger, og har også rett til å få alle opplysninger om seg selv slettet (i et slikt tilfelle vil også medlemskapet opphøre). NB! Alle turneringsresultater er offentlige opplysninger, og disse resultatene kan man ikke kreve slettet.

Denne styrkingen av personvernet betyr at alle klubber og kretser må ha oversikt over de personopplysningene man har registert, hvorfor man har dem og hva man bruker opplysningene til. Man må også sørge for at personopplysningene blir oppbevart på en sikker måte.

Det er viktig at det utarbeides rutiner for sletting og et system for utlevering av personopplysninger, samt rutiner som sikrer at personer som ber om at sine opplysninger slettes kan være sikre på at disse slettes overalt.

For å få til dette er det mange ting det er viktig å huske på. Her finner du en PDF som kan fungere som en nyttig huskeliste.

Når trer regelverket i kraft?
Regelverket vil i Norge tidligst tre i kraft 01.07.18. Vi har laget en personvernerklæring som vil gjelde for samtlige kretser og klubber, den finner du her.

Har du spørsmål rundt GDPR kan du rette disse til Liv Mette Harboe.