Stein Sollids fond for seniorsjakk er opprettet

Høsten 2017 gikk mangeårig seniorutvalgsmedlem Stein Sollid, OSS bort og i sitt testamente opprettet han et fond der midlene skal gå til utvikling av seniorsjakken, med vekt på å stimulere flere seniorer til å delta i nasjonale og internasjonale sjakkturneringer. Fondet er på 100.000 kroner og skal forbrukes over tre år, deretter skal fondet nedlegges.

Fondet administreres av et fondstyre på tre medlemmer som er utpekt av presidenten i Norges Sjakkforbund. De tre medlemmene er Ingrid Dahl, Erland Henrichsen, leder og Gunnar Stake-Larsen. Styret begynte sitt arbeid med fondet i januar 2018.

Midlene i dette fondet skal være uavhengig av andre støtteordninger til nasjonale og internasjonale sjakkturneringer i norsk sjakks regi. Midlene er øremerket for å fremme seniorsjakken og det sosiale miljøet rundt seniorsjakken i Norge.

Vi takker for denne flotte gaven og håper seniorsjakken i Norge får stor glede av fondet.