Godt fremmøte på Dommer-og Turneringslederseminaret 2018

Fredag 20. april var det igjen klart for dommer- og turneringslederseminar i NSF-regi på Lambertseter gård i Oslo.

Dette er det andre seminaret av denne typen, etter at denne praksisen, etter mange års pause, ble startet opp igjen i 2016.

Planen er nå å holde slike seminarer annethvert år, alternerende med klubblederseminarer, som ble holdt i fjor og planlegges holdt igjen våren 2019.

Årets dommer- og turneringslederseminar var godt besøkt, med 23 deltagere totalt.

Innleggene spente vidt, fra utredning om dommertitler i Norge (innleder IA Otto Milvang), håndtering av disiplinærsaker (IA Morten Sand), FIDEs regler tillegg D om bl.a. blinde og svaksynte (Olav Vik, klubbleder Rokaden og styremedlem NSSF), og tildeling av dommeroppdrag (FA Geir Nesheim).

Og som vanlig hadde Turneringssjef NSF Henrik Sjøl og leder Reglementsutvalget Hans Olav Lahlum sine 30 minutters innlegg med aktuelle saker.

De tilgjengelige presentasjonenene fra foredragsholderne kan finnes her: