Nedgang i USFs medlemstall første kvartal

Nedgang på 25 % sammenliknet med ifjor.

I fjor hadde Ungdommens Sjakkforbund (USF) sitt 6. høyeste medlemstall på 35 år, men de første medlemstallene i år viser en nedgang på nesten 25 %.

USF mener dette i all hovedsak grunner ut i at mange lokallag enda ikke har meldt inn sine medlemmer. I fjor var det 29 klubber som ikke hadde meldt inn medlemmer det første kvartalet. I år er det hele 40 av 105 lokallag som ikke har meldt inn medlemmer enda. Overgangen til nye Hypersys kan nok også bidratt til dette.

USF understreker at medlemmer bør meldes inn fortløpende, og vi bistår gjerne dere som sliter med Hypersys! Ta kontakt med Magne!

Medlemstall:

Medlemstall USF fra 1985-2018. Blått er tall for første halvår. Oransje er tall for andre halvår/totalt