Velkommen til dommer- og turneringslederseminar

Norges Sjakkforbund inviterer alle dommere og turneringsledere til et innholdsrikt seminar i Oslo, fredag 20. april.

Seminaret retter seg både mot sjakkdommere og klubbens turneringsledere og andre sjakkarrangører. Det er et bredt og sammensatt program (se under).

Kjapp info:

Program
10:30 Velkommen – gjennomgang av program
10:35 Dommertitler i Norge – pågående utredning i NSFs regi
– Redegjørelse
– Spørsmål og diskusjon
12:00 Håndtering av disiplinærsaker – Orientering om NSFs regelverk og om pågående utredning om et muligdomsutvalg; orientering om NIFs struktur; spørsmål og diskusjon
13:00 Lunsj
13:45 FIDEs regler for sjakk – tillegg D: Regler for spill med blinde og svaksynte spillere – gjennomgang av regelverket – diskusjon omkring erfaringer, herunder også vedr. spillere med andre handicap.
14:15 Turneringsleders halvtime
14:45 RUs halvtime
15:15 Kaffe-pause
15:30 Regime for tildeling av internasjonale dommeroppdrag til norske dommere
15:55 Eventuelt-punkt
16:25 Avslutning og oppsummering
16:30 Tentativt frittstående/uavhengig program-element:
Om stiftelse av dommerforening
18:30 Nordstrand GP Langsjakk – siste frist for fremmøte