Pressemelding: Klagesak – spiller suspendert

Norges Sjakkforbund fattet 23.4.16 dom i klagesak mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen, der han ble dømt for brudd på FIDEs lover for sjakk etter bl.a. bruk av ulovlige hjelpemidler.

Bjørnsen mistet bl.a. retten til å delta i turneringer i to år. Dommen ble i september samme år bekreftet endelig etter ankebehandling.

I januar 2018 var utestengelsesperioden over, og Bjørnsen har siden spilt flere turneringspartier. 22/3-18 mottok NSF en varselsmelding om mulig alvorlig regelbrudd begått av Bjørnsen under en sjakkturnering i Horten.

NSFs Sentralstyre har på denne bakgrunn åpnet ny sak mot Bjørnsen, og fattet vedtak om midlertidig suspensjon med umiddelbar virkning fra

  • all deltagelse i NSFs turneringer og fra
  • øvrige aktiviteter knyttet til hans medlemskap i NSF

frem til saken er ferdigbehandlet.

 

Morten Madsen
president

Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til: president Morten L Madsen, tlf 930 27 629