5 millioner til SkoleSjakken fra Sparebankstiftelsen DNB

Eva Grothe, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB og Geir Nesheim i NSF og USF

Prosjektet fra 2015-2018 er nå i ferd med å avsluttes, men Sparebankstiftelsen DNB har nå åpnet døren for at prosjektet videreføres i tre nye år, ut 2020.

– Dette er en utrolig gledelig nyhet, og en uvurderlig støtte for norsk sjakk, sier Johannes Luangtep Kvisla, styreleder i Ungdommens Sjakkforbund.

Blomstrende skolesjakk

SkoleSjakken har hatt med over 400 skoler og nær dobbelt så mange lærere, og tar nå sikte på å vedlikeholde og videreutvikle det gode forholdet prosjektet har hatt med skoler i hele Norge.

– Vårt hovedmål de neste årene er nå todelt: å rekruttere flere skoler til prosjektet, og også å sikre god aktivitet på de skolene som allerede er i gang, forteller generalsekretær Geir Nesheim, som også har ledet SkoleSjakken.

Johannes Kvisla, styreleder i Ungdommens Sjakkforbund

Prosjektet fikk 4 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for årene 2015-2018. Nå har Sparebankstiftelsen igjen understreket sin støtte til norsk sjakk ved å opprettholde støtten til prosjektet i tre nye år.

– Vi vet at det er jobbet hardt for å oppnå dette fra prosjektets side, og det er veldig gledelig å se at dette arbeidet har båret frukter, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen.

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

SkoleSjakken valgte en ny tilnærming til skolesjakk, der læreren settes i fokus. Gjennom kurs i grunnleggende sjakkundervisning og tilgang til fullstendige sjakkfagplaner, blir skolelæreren den som setter elevene i gang med sjakk.

På en enkel, engasjerende og morsom måte kan skolelærere skape et samlingspunkt for lek og konsentrasjon der elevene møtes på like vilkår. På denne måten utnytter man også lærernes pedagogiske evner.

– Dette vil fortsatt være SkoleSjakkens hovedmål framover. Samtidig har vi nå midlene til å jobbe langsiktig med å skape gode rammer for skoler som er med i SkoleSjakken, som igjen vil være en viktig underskog for lokallag i USF og klubber i NSF, fremhever Nesheim.

Videreutvikler prosjektet

SkoleSjakkens spørreundersøkelse viser at mange sjakk-lærere ønsker å tilby sjakk i skoletiden/integrere sjakk i andre fag, men at det er knapt med tid i en hektisk arbeidshverdag.

– Prosjektet ønsker derfor å videreutvikle sjakklærertilbudet med læremateriell/tips som gjør det enklere å integrere sjakk i læreplanen (for eksempel sjakk og matematikk), sier Nesheim.

Under paraplyen til SkoleSjakken ble også Sjakk5ern startet i vår. Sjakkturneringen er en lagkonkurranse for alle femteklassinger – og denne våren ble prosjektet prøvd i Trøndelag!

Alle elever i en klasse spiller på samme lag. Alle bidrar til klassens samlede poengsum i turneringen. Jo flere som spiller, jo flere poeng får klassen.

– Det er altså viktigere for klassen å få med mange spillere enn å få med gode spillere. Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet, forklarer Nesheim.

Alle deltakende skoler på SkoleSjakken 2015-2018

 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Mer info på www.sparebankstiftelsen.no