Medlemstallene fortsetter å vokse

Medlemstall i NSF fra 1965 til i dag. Medlemstallene regnes per kalenderår.

Året er enda ungt, men Norges Sjakkforbund (NSF) kan gå mot nok en medlemsrekord!

Per 15. mars i år har NSF flere medlemmer enn i tilsvarende periode i fjor. Nå er det 2983 medlemmer i NSF, mot 2905 i fjor. Dette er «kun» 3 % vekst, men når vi vet at fjoråret hadde 17 % vekst i medlemstall, er det all grunn til å se positivt på 2018!

Dermed kan NSF gå for medlemsrekord for fjerde år på rad, og medlemsvekst for 6. år på rad.

Medlemskapet i NSF går på kalenderår, og 2983 medlemmer per 15. mars er faktisk høyere enn det totale medlemstallet til NSF i alle årene på 2000-tallet fram til og med 2013!

De siste 12 månedene har NSF også fått 7 nye sjakklubber og det er nå 129 klubber i NSF (+medlemmer i Norske synshemmedes sjakkforbund og direktemedlemmer).

Vi minner om at alle klubber skal melde inn alle sine medlemmer til Norges Sjakkforbund jf. Norges Sjakkforbunds lover § 2: «…Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norges Sjakkforbund. Unntatt er de som blir innmeldt som hovedmedlem gjennom en annen klubb…»

Spillerlisens

Det er kun årets innmeldte spillere i NSF som har spillerlisens. Klubber som ikke har meldt inn sine spillere, og spillere som ikke har meldt seg inn i klubb, bes derfor gjøre dette snarest.

Spillere som ikke er innmeldt, kan få startnekt i fremtidige turneringer. (jf. turneringsreglementet § 1 og reglement for Norges Grand Prix)
Medlemslistene kan oppdateres automatisk i Turneringsservice ved å klikke på menyen «Internet» og deretter «Oppdatere NSF Ratingliste».

Medlemstall: