Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert!

Ved hver utsendelse kommer det mange utgaver av Norsk Sjakkblad i retur på grunn av feil adresse.

Har du flyttet – fyll ut skjemaet under (du finner det også på siden for Norsk Sjakkblad).

Kasserere: Marker alle adresse-endringer (e-post, tlf, postadresse osv) med egen farge i medlemslisten dere sender inn i løpet av februar!


    Ønsker Norsk Sjakkblad kun på e-post
    Ønsker kun én utgave til husstanden
    Adresseendring
    Annet - vennligst fyll ut under