NSFs hederstegn i gull til Line Andersen

NRKs sjakk-anker, Line Andersen er tiltelt NSFs hederstegn i gull

Line Andersen har siden den første VM kampen i 2013 i stor grad bidratt til å lage en TV-sport av sjakken. Hun har klart å treffe det norske folk så godt, at seertallet på sjakk nå er så høye at sjakken plasseres blant de største TV-idrettene i Norge.

Programlederdronningen Line Andersen flankert av IM Torstein Bae og Heidi Røneid. Foto: Kristoffer Gressli

Verdien for sjakken er udiskutabel.

Som programleder har Line en stor innflytelse på innholdet i sendingen, og det er derfor naturlig at hun får NSFs hederstegn i gull.

Vi gratulerer med tildelingen!

Se alle hederstildelinger i NSF her