Husk de nye lyn- og hurtigsjakkreglene. Slik stiller du klokka!

De nye sjakkreglene som gjelder fra 1. januar i år har én stor endring: ulovlig trekk taper ikke umiddelbart i lyn- og hurtigsjakk.

Ved første feiltrekk skal man nå gi tilleggstid: 1 minutt i lynsjakk og 2 minutter i hurtigsjakk. Ved andre feiltrekk er partiet tapt.

Problemet med dette, er at de aller færreste kan stille klokkene, så her er en gjennomgang av hvordan man legger til ekstra tid på de vanligste klokkene i norsk sjakk:

DGT 2010
Dette er den vanligste klokken i norske klubber. Denne klokka har 4 knapper på det blå båndet, fra venstre: «minus», «pluss», «play/pause» og «OK». For å legge til 1 eller 2 minutt ekstra gjør følgende:

 • Sett klokka på pause med «play/pause» i midten (som man også starter klokka med).
 • Trykk og hold «play/pause» inne til tallene i displayet begynner å blinke. Når displayet blinker er sifferet før kolon (:) timer, og de to sifrene etter kolon (:) er «timinutter» og minutter.
 • Naviger deg til det du skal stille ved å klikke på «v»-knappen til høyre i displayet. 2 klikk for å justere minutter for spilleren til venstre, 7 klikk for å justere for spilleren til høyre.
 • Klikk på «minus»/»pluss» (blå knappen til venstre) for å justere ett eller to minutter.
 • Klikk på «OK» til tallene ikke blinker lenger
 • Dobbeltsjekk at ny tid er korrekt, og klikk på «play/pause» for å starte klokka igjen.

DGT 3000
Dette er den nye klokka som benyttes med elektroniske sjakkbrett. Her er det fem knapper, fra venstre til høre:»<«, «-«, «play/pause», «+», «>». Ikke mange klubber benytter denne klokka, men for de som gjør det, er gjøres tidsjusteringer slik:

 • Sett klokka på pause med «play/pause» (knappen i midten)
 • Trykk og hold «play/pause» inne til tallet til venstre begynner å blinke. Når displayet blinker er sifferet før kolon (:) timer, og de to sifrene etter kolon (:) «timinutter» og minutter. Etter punktum er sifrene «tisekunder» og sekunder.
 • Naviger deg til det du skal stille ved å klikke på «>»-knappen til høyre i displayet.
 • Klikk på «-«/»+» for å justere ett eller to minutter.
 • Klikk på «>» til tallene ikke blinker lenger
 • Dobbeltsjekk at ny tid er korrekt, og klikk på «play/pause» for å starte klokka igjen.

DGT EASY
Denne klokka er ganske vanlig i barne- og ungdomsklubber. Knappene vi bruker her er knappene i midten av klokka, +, >, -, < og «play/pause». For å legge til 1 eller 2 minutter ekstra gjør følgende:

 • Sett klokka på pause med «play/pause» i midten (som man også starter klokka med).
 • Bruk piltastene, enten < eller > for å velge hvilken av spillerne som skal få justert tiden sin. Da skal rammen rundt tiden til denne spilleren blinke.
 • Juster tiden med + eller – (denne justerer i sekunder, så det tar litt tid).
 • Bruk motsatt piltast av hva du gjorde i punkt nr 2, slik at rammen i midten av displayet begynner å blinke.
 • trykk på «play/pause» for å starte klokka igjen.

DGT XL
Dette er den eldre klokka som benyttes med elektroniske sjakkbrett. Her er det fem knapper, fra venstre til høre:»<«, «-«, «play/pause», «+», «>». Ikke mange klubber benytter denne klokka, men for de som gjør det, er gjøres tidsjusteringer slik:

 • Sett klokka på pause med «play/pause»
 • Hold «>» (knappen helt til høyre) inne til tallet til venstre begynner å blinke. Når displayet blinker er sifferet før kolon (:) timer, og de to sifrene etter kolon (:) «timinutter» og minutter. På neste «skjerm» er sifrene tilsvarende «tisekunder» og sekunder».
 • Naviger deg til det du skal stille ved å klikke på «>»-knappen til høyre i displayet. 2 klikk for å justere minutter for spilleren til venstre, 7 klikk for å justere for spilleren til høyre.
 • Klikk på «-» eller «+» for å justere ett eller to minutter.
 • Klikk på «>» til tallene ikke blinker lenger
 • Dobbeltsjekk at ny tid er korrekt, og klikk på «play/pause» for å starte klokka igjen.