Her kan du spille sjakk i Norge:

begge-sortSjakken i Norge har to organisasjoner, Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF), og www.sjakk.no er hjemmesiden til begge.

Grunnen til at det er to organisasjoner, har med støtte til barn og ungdom å gjøre, slik at USF får statsstøtte, mens NSF ikke gjør det.

For å spille sjakk i Norge kan du spille i en sjakklubb (klubb tilknyttet NSF) eller i et lokallag (klubb tilknyttet USF). Mens USFs lokallag retter seg mot barn og unge, er klubber i NSF åpne for alle.

Finn din lokale klubb/ditt lokallag
Her finner du ut om du har en klubb eller krets i nærheten:

Start en lokal sjakklubb/et lokallag
Er det ikke en sjakklubb eller et lokallag nær der du bor. Hvorfor ikke gå sammen noen og starte opp noe selv?

Finn sjakkturnering (må være medlem i klubb/lokallag).
For å spille offisielle sjakkturneringer må man være medlem av en klubb (NSF) eller et lokallag (USF). Her finner du sjakkturneringer som er åpne for flere klubber. Dessuten arrangerer de fleste klubber og lokallag interne klubbturneringer mange ganger i året:

Hvorfor være medlem i en sjakklubb eller et lokallag?
Og hvorfor melde klubben inn i NSF eller USF?
Ved å melde deg inn i en klubb/lokallag blir du også automatisk medlem av NSF og USF med de rettigheter det medfører. En klubb/lokallag har ofte en eller flere spillekvelder i uka hvor du kan komme og spille sjakk med andre. Det sosiale i en klubb er et fint tilskudd til å spille på internett, dessuten lærer du mye av å analysere partier i etterkant med motstanderen.

Det er flere fordeler med å være medlem av USF, blant annet:

 • Alle nye klubber får oppstartsstøtte på kr 5.000,-
 • Alle medlemmer får sjakkbladet «Førsteraden» hjem i posten 5 ganger i året
 • Alle medlemmer kan spille turneringer i USF, som Barnas Grand Prix, Ungdommens Grand Prix, kretsmesterskap mm.
 • Ytterligere økonomisk støtte kan søkes om hvert år
 • Tilbud om opplæring og kurs for tillitsvalgte og kurs for turneringsledere.
 • Lokallaget får tilsendt informasjon fra forbundet med nyheter, nyttige tips med tanke på klubbdrift og blir informert om hva som skjer i sjakknorge.

Det er også flere fordeler med å være medlem av NSF, blant annet:

 • Alle medlemmer får Norsk Sjakkblad i posten flere ganger i året
 • Alle medlemmer kan få offisiell, internasjonal rating
 • Alle medlemmer kan stille i offisielle turneringer i NSF, dette inkluderer blant annet NGP-er, åpne turneringer i utlandet, samt kretsmesterskap og norgesmesterskap.
 • Tilbud om opplæring og kurs for tillitsvalgte og kurs for turneringsledere.
 • Klubben får tilsendt informasjon fra forbundet med nyheter, nyttige tips med tanke på klubbdrift og blir informert om hva som skjer i sjakknorge.