USF går over til nye Hypersys denne uka.

Dette bildet møter alle som logger inn på Hypersys nå

Dette skulle bli gjort forrige uke, men leverandøren klarte tydeligvis ikke å få det til.

Alle som besøker Hypersys får opp en melding om at databasen fryses 19. desember kl 08.00. Overgangen tar omkring 2 døgn og vi forventer at alt er på plass i løpet av 21. desember.

Nye Hypersys er et mye mer intuitivt system, så det skal være enklere og raskere for våre lokallag å benytte dette. Samtidig har det også flere funksjoner man kan benytte.

De aller fleste vil nok finne systemet enklere å bruke etter oppgraderingen. I hovedsak er det menypunktene Vår organisasjon, Medlemskap og Årsrapport de fleste lokallag vil benytte.

En praktisk toppmeny med mouseover-funksjon, gjør navigeringen betraktelig raskere

  • Vår organisasjon: Her oppdaterer dere informasjonen om deres lokallag eller deres krets. Dette skal oppdateres når det gjøres endringer, f.eks. ifbm. årsmøter o.l.
  • Medlemskap: Her behandles alt som har med medlemmene å gjøre. Her kan medlemsliste lastes opp eller enkeltmedlemmer legges til.
  • Årsrapport: Her sendes årsrapporten inn til USF.

All informasjon som allerede er registrert i hypersys skal overføres automatisk. Vi svarer gladelig på spørsmål dere må ha i etterkant av overgangen:

Magne Pedersen
direktenummer: 21 60 81 22
magne@sjakk.no
Administrasjonssekretær i USF (30 timer i uka)
– medlemsservice USF
KristofferKristoffer Gressli
direktenummer: 21 60 81 20
kristoffer.gressli@sjakk.no
Kommunikasjons- og markedsansvarlig NSF og USF