Sjakk5ern lanseres!

…og Trøndelag blir pilotfylket!

Schack4an i Sverige samler årlig 20-30.000 elever på sitt turneringsopplegg. Nå lanserer vi Sjakk5ern i Trøndelag som et prøveprosjekt, inspirert av svenskene.

Etterfølger SkoleSjakken

SkoleSjakken ble lansert i sommer i Trøndelag og 24 skoler deltar i prosjektet dette skoleåret.

I Sverige har Schack4an holdt på i nær 40 år og har med 20-30.000 elever i året på sin turnering. Nå lanserer vi altså Sjakk5ern i Trøndelag som et prøveprosjekt.

Sjakk5ern er bygd etter den svenske modellen. 4 klasse i Sverige tilsvarer 5. klasse i Norge, dermed ga navnet seg selv.

Prosjektet i Trøndelag vil vise om dette er mulig å få til også i Norge. For noen dager siden ble det sednt brev til alle skolene i Trøndelag, og allerede har et titalls skoler meldt seg på!

Klubber og lokallag kan bli med!

Alle klubber som ønsker å være med på Sjakk5er: ta kontakt med Torbjørn Dahl (t76dahl@gmail.com, 98209370), som koordinerer ressursene til dette.

Det er allerede en god del personer fra Trøndelagsjakken som vil hjelpe til med skolebesøk osv, men vi tar gjerne imot flere.

Ta også kontakt med Torbjørn hvis dere har tips om skoler som vi i særlig grad bør prøve å få med.

Sjakk5ern vil avsluttes med distriktsmesterskap i februar/mars og så et fylkesmesterskap i april 2018. Også der er vi glade for alle som vil være med å få til dette.

Mer informasjon om sjakk5ern kan finnes på www.sjakk5ern.no

Sjakk5ern lanseres i Trøndelag: