Husk seriesjakkfristene!

Nå er det under to uker igjen til neste seriesjakkrunde. Det betyr at hjemmelag normalt skal ha sendt ut invitasjonen til bortelaget.

Her er en liste over frister man må forholde seg til i seriesjakken:

4 uker før en seriesjakkrunde må spillerovergang meldes for at en spiller skal være spilleklar. Merk at dersom man har spilt for ett lag i seriesjakksesongen, og ønsker å spille for et annet, er må vedkommende stå over 2 runder (§ 6.3) (unntak for skifte av sone, se §6.4).

14 dager før en seriesjakkrunde skal hjemmelaget ha invitert bortelaget på kamp. Dvs. sendt informasjon om spillested og tidspunkt. (§8.8). Dersom man ikke har mottatt informasjon om dette, bør bortelaget snarest kontakte hjemmelaget. På helger for enkeltrunde kan lagene avtale å spille lørdag.
OBS! Husk også å ha nok noteringsskjema!

7 dager før er fristen for ev. klager på tid og/eller sted for kampen. (§8.8)

3 dager før (maks 72 timer!) er siste frist for å utsette terminfestet kamp. Skriftlig søknad må være NSF og motstanderlaget i hende senest 72 timer før kampstart. (§8.9)

Senest 5 minutter før kampen skal lagkaptein levere lagoppstilling til turneringsleder. Dersom man ikke kan stille med fullt lag, skal motstanderlaget informeres om dette så tidlig som mulig.

Senest kl 19:00 på spilledagen skal kamprapport være innlevert.

Senest 1 dag etter kampen skal ev. anker på turneringsleders avgjørelser sendes NSF (§7.7)

Senest 2 dager etter kampen skal lagleder sende rapport dersom laget manglet en spiller på et annet bord enn sistebordet. (§7.6)

Senest 2 uker etter spill bør lagledere sjekke at de publiserte resultater for sitt lag er korrekt.

4 uker etter (28 dager) etter er fristen for idømmelse av ev. poengstraff (§6.7, §6.8)