Kretsdommerkurs i Trondheim 23. til 24. september

Fra dommerseminar i Stavanger i 2016

Trondheim Sjakkforening arrangerer kretsdommerkurs i Trondheim i september.

Instruktør: Tom Georg Eriksen og Erling Skjelstad
Kurssted: Thora Storm VGS, Suhms gate 6. Trondheim

Tittelen som kretsdommer er nødvendig blant annet for å kunne arrangere turneringer i Norges Grand Prix-serien. Tittelen kan man få ved å delta på kretsdommerkurs og så være assistent i et visst antall turneringer.

Oversikt over kretsdommere finnes på dommersiden.

Påmelding i TurneringsService

Les mer for Program

Lørdag:

10.00-10.30: Oppmøte og presentasjon av kursopplegget
10.30-14:00: Gjennomgang av FIDEs spilleregler del 1.
14:00-14:45:
Lunsjpause
14:45-16:45:
Gjennomgang av FIDEs spilleregler del 2
16:45-18:15:
Gjennomgang NSFs Monradsystem,Sveitser,Turneringsservice og relevante reglementer.
18:15-18.30:
Avrunding første dag.
19:00-22.00:
Kretsdommerkurs NGP Lynsjakk i TSFs lokaler i Kjøpmannsgata (deltakelse på denne delen av kurset er selvsagt frivillig)

Søndag:

10:00-13:00: Diskusjonsoppgaver og praktisk øvelse i turneringsledelse i samarbeid med Hell Sjakklubb som arrangerer BGP-turnering på kursstedet.
13:00-13:45:
Lunsjpause
13:45-15:00:
Kort om spesielle utfordringer ved barne- og ungdomsturneringer
15:00-15:30:
Oppsummering og evaluering av kurset.
15:30-16:00:
Pause.
16:30-18:00:
Klubbdommertest

Timeplanen vil bli justert, og det blir noen korte innlagte kaffepauser.
Deltakerne bør i forkant av kurset ha lest FIDEs regler for sjakk
Kurset koster kr. 500,- inkludert kursmateriell (Sør-Trøndelag Sjakkrets sponser inntil 10 deltakere fra Sør-Trøndelag slik at disse bare betaler 200,- for kurset).

Påmelding innen 1. september 2017 i TurneringsService

Kursmateriellet vil bli tilsendt en uke før kurset.

Kontakt Erling Skjelstad på mail erlingskjelstad@me.com eller mobil 928 543 51 for mer informasjon