Viktige frister å forholde seg til

USF ønsker å minne alle tillitsvalgte om følgende:

  • Frist for å bruke opp Frifondsmidler er 31.12
  • Frist for å levere årsrapporten i HyperSys er 15.april
  • Frist for å levere Frifondsrapporten er 10.07 og
  • Frist for prosjektsøknad*, 1. tildeling: 15. august, 2. tildeling: 15. november.
  • Frist for å søke momskompensasjon: 1. august

Dersom dere søker prosjektstøtte, husk at dere må registere medlemmer i HyperSys innen prosjektsøknadsfristen.

*Prosjektsøknader fra 1. tildeling gjelder også i 2. tildeling.

Last ned skjemaer her: