Sterk medlemsvekst i USF

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

Medlemsrekorden til Ungdommens Sjakkforbund er fra 1992. Står den for fall?

Per 9. juni er det nå 3487 medlemmer i Ungdommens Sjakkforbund. Dette er de beste tallene per juni som USF har registrert de siste ti årene (se graf) og en 17 % vekst fra i fjor.

– Medlemsutviklingen i USF hittil i 2017 er veldig gledelig, og kommer samtidig med flotte tall i NSF. Vi merker et veldig positivt trykk fra de mange nye USF-lokallagene, og også de etablerte lagene driver godt og har ny vekst, sier generalsekretær i Ungdommens Sjakkforbund Geir Nesheim.

Det beste medlemstallet USF har hatt de siste årene var i 2014 da 4743 tegnet medlemskap. Årets tall er også høyere enn tilsvarende tall fra 2014 (3429).

– Nå skal vi brette opp ermene, og fortsette det gode arbeidet når høstsesongen starter. Da kan det fort bli en enda en flott ny medlemsrekord å glede seg over i norsk sjakk, smiler Nesheim.

11 nye lokallag har kommet til hittil i år, og 5 av sjakkretsene har allerede flere medlemmer hittil i 2017 enn i hele fjoråret.

Last ned medlemstallene her: