Ungdommer bør stille i ungdomsklassene

Stadig flere ungdom melder seg på i ratingklassene i NM i stedet for ungdomsklassene. Ungdommens Sjakkforbund advarer.

Ungdommens Sjakkforbund (USF) har mottatt melding fra arrangøren av årets landsturnering at et stort antall ungdommer har meldt seg på i ratingklassene (Mester og klasse 1-5), i stedet for å melde seg på i sine tilhørende aldersbestemte klasser.

– Dette har vært en uheldig utvikling de siste årene, påpeker Turneringssjef i USF, Lasse Løvik.

Viktig å spille mot jevnaldrende

USF og flere av Norges fremste spillere er enige i at yngre spillere bør spille mot sine likemenn

– Det er viktig å lære seg å slå sine jevnaldrende, spesielt for de som skal representere Norge i EM og VM både i år og senere år. Dessuten er det et krav at spillere som skal kvalifisere seg til uttak spiller i sin aldersbestemt klasse i landsturneringen, påpeker turneringssjefen, som også er leder av uttakingskomiteen til USF.

At spillere ikke stiller i sin aldersklasse i NM kan altså i verste fall føre til at spilleren ikke blir tatt ut til EM og VM.

– I tillegg er det en dispensasjon for USF-spillere i Landsturneringen: Man må ikke være medlem av en NSF-klubb for å spille i klassene lilleputt og miniputt. Dermed kan mange ferske spillere få en rimeligere overgang til voksenturneringer, påpeker Løvik.

– Ikke legg alle egg i én kurv

Spillere som skal være kvalifisert til uttak i EM og VM må ha spilt enten Landsturneringen i aldersbestemtklasse eller NM for Ungdom i aldersbestemt klasse. Å satse alt på ett kort, i NM for ungdom er ikke anbefalt.

– Å spille i en ratingklasse er oftest kun på grunn av ratingfokuset, men det blir helt feil. Dessuten er det jo veldig risikabelt å satse på at resultatet i NM for ungdom holder til uttak. Ungdomsklassene i Landsturneringen og NM for ungdom er sterkere enn noen sinne, og man får vel så store sjakklige utfordringer der som i ratingklassene, avslutter Løvik.

USFs forbundsstyre arbeider for tiden med å revidere kriteriene for uttak til EM og VM.