Årsberetning og kongresspapirer

Norges Sjakkforbunds årsberetning 2016-17 og kongresspapirer for Norges Sjakkforbunds 96. kongress i Stavanger, 2. juli, er nå publisert og kan lastes ned under.

Logo NSFDet er stilt hele 7 forslag for kongressen, og grunnet noen av forslagenes omfang, er det i år laget et vedlegg omfatter alle forslagene i sin helhet slik de er stilt til forbundet, samt forslagenes vedlegg og relevante reglementer for forslagene.

Forslagene som er stilt for kongressen er følgende:

  1. Forslag om endring av seniorklassen
  2. Forslag om overgang til FIDE-rating
  3. Forslag om avvikling av NSFs monradsystem i enkelte turneringer
  4. Forslag om restrukturering av Østlandsserien fra sesongen 2017-2018
  5. Forslag om endring av eliteklassen
  6. Forslag om universell tilgjengelighet på NSFs turneringer
  7. Forslag om Adgang for USF-medlemmer å spille NSF-turneringer

Last ned: