Ratingfrist: 1. juni

Logo NSFELO-komiteen melder at fristen for innsending av ratingrapport for norsk rating er 1. juni.

Utskrift for Norsk Sjakkblad blir foretatt dagen etter.
Det er flere klubber som ikke sender (eller glemmer å sende) rapport for norsk rating.

Vær da klar over at det fremdeles er norsk rating som er klassebestemmende både i NGP og Landsturneringen.