Skolesjakken lanseres i 6 nye fylker!

SkoleSjakken_endelig2881 grunnskoler får nå tilbud om sjakk i skolen!

Som tidligere annonsert rulles prosjektet ut med nye fylker hvert halvår. Skolene som deltar er med i prosjektet i 12 måneder. De skolene som velger å delta i neste lanseringsbølge: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Sør- og Nord-Trøndelag, vil således være med i prosjektet i skoleåret 2017-18.

SkoleSjakken lanseres altså nå i de seks nye fylkene. Lanseringen består av henvendelser til rektor på alle de 811 grunnskolene i disse fylkene – fordelt på Østfold (141 skoler), Buskerud (145), Hedmark (129), Oppland (127) Sør-Trøndelag (165) og Nord-Trøndelag (104) – med forespørsel om deltagelse, og med påfølgende oppfølging fra prosjektets side.

SkoleSjakken-prosjektet ble lansert i november 2015, og 101 grunnskoler (33 % av totalt antall skoler) i pilotfylkene Rogaland og Sogn & Fjordane ble med, i tillegg til ytterligere 25 skoler fra andre deler av landet.

I 2016 ble så prosjektet lansert i Hordaland, Nordland, Troms, Finnmark, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Møre & Romsdal, med nye vel 150-200 skoler.Alle disse skolene har fått tildelt sjakkmateriell og læremateriell, og fått delta på sjakklærerkurs. Vel 500 personer, de fleste lærere, har deltatt på kursene. Nå er sjakken i gang på de nye skolene, og tilbakemeldingene er svært positive.

Sjakklærerkurs i de nye fylkene avholdes følgende tider/steder
(alle steder kl 09:30 – 15:00):

Tirsdag 6. juni, Hamar
Tirsdag 5. september, Fredrikstad
Onsdag 6. september, Drammen
Onsdag 6. september, Steinkjer
Torsdag 7. september, Lillehammer
Torsdag 7. september, Trondheim
Fredag 8. september, Tynset

Mer informasjon om Skolesjakken kan finnes på prosjektets hjemmeside www.skolesjakken.no.