Påmeldingsfrist og uttak til eliteklassen i Landsturneringen

sjakknm2017Fristen for å melde seg på i Eliteklassen er 1. juni 2017.

Det er nå 23 spillere påmeldt i Eliteklassen, og totalt 419 påmeldt til Landsturneringen i Stavanger.

Uttaket til Eliteklassen gjennomføres av NSF-utvalget for uttak åpen klasse. Det foretas primo juni etter at ratinglistene foreligger, og offentliggjøres så snart som mulig i etterkant av dette.

For mer informasjon om Landsturneringen – NM i sjakk 2017, besøk sjakknm2017.no