Innkalling til NSFs 96. kongress

Logo NSFNSFs 96. kongress avholdes søndag 2. juli kl 18:00 i Stavanger.

Fra NSFs lover § 9: Sentralstyret innkaller til kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien.

Siste frist for å melde inn saker til NSFs kongress er dermed 2. april 2017.

Saker til NSFs kongress meldes på eget elektronisk skjema.
Dette finnes på sjakk.no her: https://2000.sjakk.no/?p=7527