Innmelding av saker til NSFs 96. kongress

Logo NSFKun saker som er meldt til NSF via skjema under er sikret å bli behandlet av kongressen.

Felter markert med stjerne er obligatorisk for å få sendt inn skjema.

Frist for å sende inn saker til NSFs 96. kongress er 2. april 2017. Se innkalling til kongressen her.

Fristen for å sende inn saker til NSFs 96. kongress er nå ute.