Nytt fra Sentralstyret:

Logo NSFForrige uke ble det avholdt sentralstyremøte. Her er en kort rapport av de viktigste sakene.

  • Styremøtereferat: Referat fra møte 14. desember ble godkjent. Dette kan nå finnes på siden for referater.
  • Kvinneandel i styrer, komitéer og utvalg: Et åpent brev fra landslagsspillerne 27 spillere og 5 klubber ble diskutert og ledet til følgende styrevedtak: I NSFs komiteer og utvalg skal ved fremtidige utnevnelser begge kjønn være representert. Sammensetningen skal for øvrig være forholdsmessig ifht kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Dog skal det, hvis det er mer enn 3 personer, minst være to personer av hvert kjønn.
    • Vedtaket er inspirert av Norges Idrettsforbunds «Lovnorm for Idrettslag», der det i §12 siste ledd heter: Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
  • Klubblederseminar: NSF vil arrangere et klubblederseminar i Stavanger i forbindelse med Altibox Norway Chess. Dette vil bli avholdt fredag 9. juni, med påfølgende NGP-turnering i helgen.
  • Status i høringer: Sentralstyret sendte 3 forslag ut på høring i januar. Høringsfrist var 20. februar og på neste styremøte (5. april) vil arbeidsgruppen legge frem endelig forslag for Sentralstyret.
  • Medlemmer, klubber og kretsaktivitet: Endelige medlemstall viste +0,6 % opp fra 2016. Hittil i 2017 har det kommet 5 nye klubber: Flekkefjord, Hurum, Fauske, Løperen (Bergen) og Tydal. I kretsene er det generelt god aktivitet. 9 av 16 kretser avholdt kretsmesterskap i langsjakk i 2016.

Saken er oppdatert 1. mars.